emdr-kinderen-jongeren-gijz

EMDR voor kinderen & jongeren

Wat is EMDR

EMDR staat voor ‘Eye Movement Desensitization and Reprocessing’. Letterlijk vertaald betekent dit: ‘door oogbewegingen opnieuw beleven van ingrijpende gebeurtenissen en deze alsnog verwerken’. Iedere nare gebeurtenis die als herinnering een blijvend negatief effect heeft op iemands leven, wordt traumatisch genoemd. Typisch voor een traumatische herinnering zijn de heftige emoties, de levendige beelden en de fysieke reacties daarop. Deze herinneringen worden telkens weer geactiveerd in situaties die lijken op die tijdens de ingrijpende gebeurtenis. Zo kan bijvoorbeeld een beeld dat je ziet, een geluid dat je hoort of een geur die je ruikt de beelden en gevoelens aan die gebeurtenis weer levendig terugbrengen in het heden. Zo levendig, dat je daarbij ook alle lichamelijke reacties van toen weer ervaart.

Wanneer EMDR

Ook in het leven van kinderen doen zich ingrijpende gebeurtenissen voor. Over het algemeen zijn ze in staat deze, met hulp en steun van een liefdevolle omgeving, zelf te verwerken. In sommige gevallen lukt dat niet en ontwikkelt een kind psychische klachten. Je kunt daarbij denken aan bijvoorbeeld:

 • prikkelbaarheid
 • woede-uitbarstingen
 • concentratiestoornissen
 • verminderde schoolprestaties
 • schrikreacties die niet passend zijn binnen de context
 • moeite met in- en doorslapen
 • bezorgdheid over veiligheid
 • bezorgdheid om anderen
 • nachtmerries of flashbacks
 • beperkt uiten van emoties
 • heftige angstreacties
 • vermijding
 • hoofd- en/of buikpijn

Uitgangspunt is altijd dat de klachten zijn ontstaan na een ingrijpende ervaring(en).

Hoe werkt EMDR

Stel dat we het brein vergelijken met een ladekastje. Ieder laatje heeft een eigen label en herbergt herinneringen (in beeld, geluid, geur, smaak, gevoel) die daaraan gekoppeld zijn. Deze herinneringen liggen netjes geordend en kunnen ieder moment worden opgehaald en ‘bekeken’. Zo kun je een bepaald laatje openen en er specifieke dingen uithalen. Ben je klaar, dan sluit je het laatje weer.

emdr-kind-1

In geval van een ingrijpende gebeurtenis lukt dat niet. Het laatje staat als het ware nog open. Er zit heel veel informatie in, die nog niet geordend is. Dit ‘rommeltje’ zorgt ervoor dat het laatje niet sluit. Het kost je een hoop energie om het toch enigszins dicht te houden.

Iedere keer dat zich iets voordoet dat lijkt op dat wat er in het ‘openstaande’ laatje is weggestopt, schiet je laatje met alle kracht weer volledig open. Het maakt dat je reageert op het heden alsof het nu het verleden is.

EMDR helpt om dit ongeordende en steeds openspringende laatje alsnog op te ruimen, zodat het netjes dicht kan.

Het behandeltraject

Als EMDR practitioner vraag ik je kind terug te denken aan de nare gebeurtenis, inclusief de bijbehorende beelden, gedachten en gevoelens. Daarmee verzamel ik meer informatie over de traumatische beleving om vervolgens het verwerkingsproces op gang te brengen. Tijdens de EMDR volgt je kind mijn vingers en luistert het via een koptelefoon naar klikjes. Ook tik ik zacht op de knieën en/of handen van je kind. Deze vormen van stimulatie wisselen elkaar af en worden bilateraal (links-rechts) aangeboden.

Vervolgens komt er een stroom van gedachten en beelden op gang, maar soms ook dienen zich gevoelens en lichamelijke sensaties aan. Je kind vraag ik na elke set oogbewegingen, klikjes en/of tikjes zich te concentreren op dat wat er op dat moment is, waarna er een nieuwe set volgt. De aangeboden sets zorgen er langzamerhand voor dat de herinnering haar kracht en emotionele lading verliest.

In de meeste gevallen is de EMDR een onderdeel van een coachtraject. De duur verschilt en hangt af van of je kind één of meerdere keren iets ingrijpends heeft meegemaakt. Daarnaast verloopt de EMDR bij de één sneller dan bij de ander.

Tarieven

 • EMDR kind: €60 per uur
 • EMDR volwassene: €75 per uur

Meer informatie

Wil je meer informatie of wil jij je kind aanmelden? Neem dan contact met mij op.

Ervaringen met GIJZ

 • Mijn ervaring met EMDR door Arianne is heel positief. Ik voelde me veilig en ontspannen tijdens de sessies. Ik merk dat het mij enorm heeft geholpen met het overwinnen van mijn angst.

  Tienermeisje van 19 jaar
 • Het was niet gemakkelijk en het is hard werken, maar ik zie een heel mooi resultaat. De gebeurtenissen blijven, maar de lading is eraf.

  Moeder van een dochter van 11 jaar die EMDR heeft gevolgd bij GIJZ
 • De eerste paar keer had ik erg last van hoofdpijn en ik was erg moe. Daardoor zag ik er tegen op om de tweede keer te gaan. Het bleef vermoeiend, maar de hoofdpijn ging weg na hoe vaker ik ging. Van de piepjes heb ik last gehad. Het was een enorm irritant geluid. De EMDR heeft wel enorm geholpen. Ik merk en hoor veel dat er verschil is.

  Meisje van 11 jaar
 • Ik heb de EMDR niet per se heftig ervaren, maar eerder fysiek vermoeiend. Ik wist niet precies wat er allemaal gebeurde, maar merkte wel de effecten ervan. Zowel het vele dromen, bewuster zijn van mijn eigen gedachtes, heel moe na een sessie en uiteindelijk het veel meer ervaren van mijn emoties en gevoelens. Dit was natuurlijk ook mijn vraag. Ik ben er wel heel dankbaar voor, omdat het onbewust toch zijn vruchten heeft afgeworpen.

  Tienerjongen van 19 jaar

Kindercoaching: Geloof In Je Zelf