lotgenotengroep-echtscheiding-kinderen-groep-7-8-header

Lotgenotengroep echtscheidingssituaties – kinderen in groep 7 & 8

Kinderen kiezen niet voor de scheiding van hun ouders, er wordt voor hen gekozen. Hun dagelijks leven verandert ingrijpend. Ze krijgen twee woonplekken en zien vader of moeder minder vaak. Soms verhuizen ze of wisselen ze van school of opvang. Wat er precies verandert is natuurlijk in elke situatie anders. Wat veel kinderen gemeen hebben, is dat ze zich verdrietig, soms boos, afgewezen, in de steek gelaten of eenzaam voelen. Hoe goed je het als ouders ook probeert te doen, een scheiding heeft impact. Uit onderzoek is gebleken dat deelname aan een lotgenotengroep bijdraagt aan het verwerken van de scheiding en het contact met de ouders verbetert.

Wat is een lotgenotengroep?

In de lotgenotengroep ontmoet je kind andere kinderen met gescheiden ouders. Zo ontdekt je kind dat het niet de enige is die zoiets ingrijpends meemaakt. Met elkaar delen ze ervaringen, beluisteren ze elkaars muziek, luisteren ze naar verhalen en gedichten en wordt er geschreven, getekend en geschilderd. De kinderen gaan actief met elkaar aan het werk.

Voor wie is de lotgenotengroep?

De lotgenotengroep is bedoeld voor kinderen uit groep 7 en 8 van wie de ouders gescheiden zijn. De groep wordt gemengd samengesteld, omdat jongens en meisjes aanvullend zijn in hun manieren om met het verlies om te gaan. Daarin kunnen ze veel van elkaar leren. De groep bestaat uit 6 tot 10 kinderen en is niet bedoeld voor kinderen die al intensieve begeleiding of therapie krijgen.

Door wie wordt de lotgenotengroep gegeven?

De lotgenotengroep geef ik samen met een collega. Dit is altijd iemand van de organisatie die mij vraagt deze groep te organiseren. Dit kan bijvoorbeeld een leerkracht, een ib-er of een schoolmaatschappelijk werker zijn.

Frequentie en locatie van de bijeenkomsten

De kinderen komen acht keer bij elkaar en de bijeenkomsten duren twee uur. De laatste bijeenkomst sluiten we op een feestelijke manier met elkaar af. Voor de locatie wordt een fijne en veilige plek gezocht.

Aanmelden voor de lotgenotengroep

Wil je meer informatie of wil je je aanmelden? Neem dan contact met mij op.

afb-lotgenotengroep-echtscheiding-kinderen-groep-7-8

Kindercoaching: Geloof In Je Zelf